PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Grammatikrepetition 1c Ty

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Hvilken ledfunktion udfylder 'ihren Entführer' i sætningen: Natascha sah ihren Entführer bei dem Lieferwagen?Direkte objekt
2. Hvilken ledfunktion udfylder 'acht Jahre' i sætningen: Natascha war acht Jahre eingesperrt?Adverbialled
3. Hvad fungerer som indirekte objekt i sætningen: Priklopil hat ihr auch Geschichte gelesen.ihr
4. Hvad hedder de fire bestemte artikler i maskulinum singularis? Skriv dem i rækkefølgen nominativ, akkusativ, genitiv, dativ.der,den,des,dem
5. Hvilket bogstav tilføjes substantivet i maskulinum genitiv og neutrum genitiv?s
6. Hvilket bogstav tilføjes altid alle ord i pluralis dativ?n
7. Hvad hedder perfektum participium af verbet 'sein'?gewesen
8. Hvad hedder verbet 'werden' i præteritum med 'er' som subjekt?wurde
9. Med hvilket hjælpeverbum konstrueres perfektum og plusquamperfektum af verbet 'sein'?sein
10. Hvordan finder man stammen af et svagt bøjet verbum?Fjerne -en fra infinitiven
11. Hvilken endelse tilføjes stammen på et svagt bøjet verbum i præsens med 'die Frau' som subjekt?t
12. Hvilken konsonant sættes ind mellem stammen og personendelsen i præteritum for svagt bøjede verber?t
13. Hvad kaldes tiden plusquamperfektum på dansk?Førdatid
14. Hvor i en hovedsætning placeres det finitte verbum?Plads nr. to
15. Hvor i en hovedsætning placeres en infinitiv?Til sidst
16. Hvor i en ledsætning placeres det finitte verbum?Til sidst
17. Hvilken kasus styrer præpositionen 'ohne' altid?Akkusativ
18. Hvilke præpositioner styrer altid dativ?aus,bei,mit,nach,seit,von,zu
19. Hvor mange kasus kan præpositionen 'für' styre, og hvilke(n)?1 - akkusativ
20. Hvor mange kasus kan præpositionen 'auf' styre, og hvilke(n)?2 - akkusativ og dativ
21. Hvad hedder det personlige pronomen i 1. person singularis dativ?mir
22. Hvornår hedder det possessive pronomen hhv. 'sein' og 'ihr'?3. pers.sing, m+n=sein,f=ihr
23. I hvilke personer og tal skifter stærkt bøjede verber med hhv. 'e' og 'a' i infinitiven vokal i præsens? Og til hvad?2.+3.pers.sing. - hhv. 'i' og 'ä'
24. Hvilken vokal har stærkt bøjede verber i stammmen i præteritum, hvis infinitivvokalen er 'ie'?o
25. Hvilken endelse tilføjes stammen for stærkt bøjede verber i 1. og 3. person singularis præteritum?Ingen endelse

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 1 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 2 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 3 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 4 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 5 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 6 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 7 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 8 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 9 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 10 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 11 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 12 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 13 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 14 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 15 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 16 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 17 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 18 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 19 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 20 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 21 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 22 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 23 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 24 (of 25)

 Grammatikrepetition 1c Ty: QR Challenge

Question 25 (of 25)