PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Práce, výkon

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. 1.Jakou práci vykoná vzpěrač, který zdvihne činku o hmotnosti 200kg do výšky 2m?4000 J
2. 2.Žák vzepřel činku o hmotnosti 30 kg do výšky 1,8 m za 1 s. Urči jeho výkon.540 W
3. 3.Výtah dopraví náklad o hmotnosti 250 kg do výšky 3 m za 10 s. Jaký je výkon motoru výtahu?750 W
4. 4.Jak velikou práci vykonáme, když zvedáme cihlu o hmotnosti 5 kg do výšky 80 cm?40 J
5. 5.Při které z následujících činností se koná větší práce? Když zvedneš kufr o hmotnosti 5 kg na židli vysokou 40 cm nebo ho držíš ve výšce 70 cm? Odpověď zdůvodni.Zvedání kufru. Když ho jen držím, práci nekonám.
6. 6.Do jaké výšky byl zvednut pytel brambor o hmotnosti 50 kg z povrchu Země, když při tom byla vykonána práce 2 250 J?4,5 m
7. 7.Stroj má výkon 2000 W. Za jak dlouho vykoná práci 1000 J?0,5 s
8. 8.Při které z následujících činností se koná větší práce? Když vyneseš dva kufry (hmotnost 10 kg) z přízemí do 4. patra (výška jednoho patra je 4 m) najednou nebo každý zvlášť? Odpověď zdůvodni.Ani při jedné. Práce je v obou případech stejná.
9. 9.Při které z následujících činností se koná větší práce? Když zvedneš činku o hmotnosti 3 kg ze země nad hlavu nebo ji tam 5 minut držíš? Odpověď zdůvodniPři zvedání činky. Když ji držím, práci nekonám.

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 1 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 2 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 3 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 4 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 5 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 6 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 7 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 8 (of 9)

 Práce, výkon: QR Challenge

Question 9 (of 9)