PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: coedwig law

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Mae 137 rhywogaeth yn diflannu bob dydd. Dyma 50,000 y flwyddyn.1
2. Mae 121 o feddyginiaethau yn cael eu creu gan ddefnyddio planhigion y goedwig law ond dim ond 1% o’r planhigion sydd wedi cael eu harbrofi gan wyddonwyr.2
3. Mae planhigyn quinine yn dod o’r goedwig law ac mae’r planhigyn yma yn gwella malaria. Roedd malaria yn arfer lladd 2 filiwn o bobl y flwyddyn a miliynau eraill yn dioddef. 3
4. Mae o leiaf 3000 gwahanol ffrwyth i’w cael yn y goedwig law. Dim ond 200 o’r rhain ydym ni’n eu defnyddio yn y byd datblygedig ond mae Indiaid y goedwig law yn defnyddio tua 2000 ohonynt!4
5. Mae llosgi coedwigoedd glaw yn achosi problemau difrifol i’r amgylchedd o amgylch y byd yn bennaf o ganlyniad i gynhesu byd eang. 5
6. Mae boddi ardaloedd o’r goedwig ar gyfer adeiladu argae hefyd yn rhyddhau carbon deuocsid.6
7. Mae arbenigwyr yn credu y bydd gweddill y goedwig law yn diflannu o fewn y 40 mlynedd nesaf.7
8. Mae rhai yn credu y bydd 30% o’r goedwig law wedi diflannu erbyn 2030 os yw datgoedwigo yn parhau fel hyn. 8
9. Mae datgoedwigo o fewn y goedwig law yn gwaethygu cynhesu byd eang9
10. Gall y goedwig law ddal yr ateb i ddatrys y broblem o gancr ac AIDS.10
11. Mae nifer o feddyginiaethau yn dod o’r goedwig11
12. Mae dros hanner rywogaethau ( gwahanol fathau ) planhigion, anifeiliaid a phryfed y byd yn byw yn y coedwigoedd glaw.12
13. Mae 70% o’r holl ddatgoedwigo sy’n mynd ymlaen, wedi digwydd o ganlyniad i ransio gwartheg.13
14. 500 mlynedd yn ôl, roedd 10 miliwn o Indiaid yn byw yn y goedwig law, bellach mae llai na 200,000.14
15. Gall 40% o drydan Brasil gael ei gynhyrchu yn yr Amason drwy bŵer trydan dŵr.15

 coedwig law: QR Challenge

Question 1 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 2 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 3 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 4 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 5 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 6 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 7 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 8 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 9 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 10 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 11 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 12 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 13 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 14 (of 15)

 coedwig law: QR Challenge

Question 15 (of 15)