PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: 5.klassi jõulukordamine

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. See järv jääb Pihkva järve ja Peipsi järve vahele.Lämmijärv
2. Millistest aatomitest koosneb vee molekul?Ühest hapniku aatomist ja kahest vesiniku aatomist
3. Millisel temperatuuril on vesi kõige tihedam?+4 kraadi Celsiuse järgi
4. Millist mõistet seletatakse? Mitme haruline suue aeglase vooluga jõgedelDelta
5. Miks esineb karsti peamiselt Põhja- ja Lääne Eestis, mitte aga Lõuna-Eestis? Mis on karst?Vee lahustav toime lubjakividele
6. 4 kraadist Celsiusest madalamal hakkab vesi …………….paisuma
7. Vedeliku võime tõusta kitsas anumas ülespoole.kapillaarsus
8. Kirjuta asemele õiged laused: Ummuksisse jäämine tähendab, et veekogus on liiga palju hapnikku. Veeõitseng on lillede õitsemine järve kaldal.d
9. Uuri sõnarägastikku ja leia sealt õiged vastuseds
10. Õhu koostises olev gaas. Taimed kasutavad seda kasvamiseks.süsihappegaas
11. Aine väikseim osakeaatom
12. Mis kõrgustikul asub Eesti sügavaim järv?Haanja
13. Milline on suuruselt Eesti kolmas saar?Muhumaa
14. Millistes piirkondades on Eestis kõige rohkem järvi? A) tasandikel B) kõrgustikel C) rabades rabades
15. Sinu õpikus on toodud näide keemilisest elemendist, mis võib esineda kütte materjalina, ehtekivina ja seda kasutatakse ka hariliku pliiatsi söena. Mis keemilisest elemendist on jutt?süsinik
16. Bensiinijaamades on müügil balloonis majapidamisgaas. Mis olekus on gaas balloonis?vedelas
17. Miks hakkab termomeetris olev vedeliku sammas temperatuuri tõustes kerkima?soojuspaisumine

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 1 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 2 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 3 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 4 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 5 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 6 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 7 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 8 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 9 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 10 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 11 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 12 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 13 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 14 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 15 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 16 (of 17)

 5.klassi jõulukordamine: QR Challenge

Question 17 (of 17)