PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: kujundid

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Ringjoone pindala arvutamise valem? S=πr2
2. Vahend kindla raadiusega ringjoone joonestamiseks? sirkel
3. Kahe punktiga piiratud ringjoone osa? kaar
4. Ruudu pindala arvutamise valem? S=a·a=a2
5. Kolmnurga alust ja tippu ühendav ristlõik? kolmnurga kõrgus
6. Ringjoone pindala arvutamise valem? S=πr2
7. Vahend kindla raadiusega ringjoone joonestamiseks? sirkel
8. Kahe punktiga piiratud ringjoone osa? kaar
9. Ruudu pindala arvutamise valem? S=a·a=a2
10. Kolmnurga alust ja tippu ühendav ristlõik? kolmnurga kõrgus
11. Ringjoone ümbermõõt? ringjoone pikkus
12. Üksteisele vahetult järgnevate erinevate suundadega sirglõikude rida? murdjoon
13. Ühise tipuga nurgad, kus ühe nurga haarad on teise nurga haarade pikenduseks? tipunurgad
14. Täisnurkne kujund, mis moodustub neljast võrdse pikkusega lõigust? ruut
15. Kolmnurga sisenurkade summa? 180°
16. Ringjoont ringi keskpunktiga ühendav sirglõik? raadius
17. Samast punktist lähtuvate kiirte vahele jääv ala? nurk
18. Kolmnurk, mille küljed on erinevate pikkustega? erikülgne kolmnurk
19. Täisnurkne kujund, mille vastasküljed on võrdse pikkusega? ristkülik
20. Nurka moodustavate kiirte alguspunkti nimetus? nurga tipp
21. Ringjoone pikim kõõl? diameeter
22. Kujund, mis moodustub kolmest omavahel ühendatud sirglõigust? kolmnurk
23. Sirgnurga suurus? 180°
24. Ristuvate sirgete vaheline nurk? täisnurk
25. Nurka moodustavad kiired` haarad
26. Kolmnurk, mille küljed on ühepikkused? võrdkülgne kolmnurk
27. „Pii“ arvuline väärtus? ≈3,14
28. Sirge joon, mille3l on alguspunkt ja lõpppunkt? sirglõik
29. Kolmnurk, mille küljed on erinevate pikkustega? erikülgne kolmnurk
30. Ruudu ümbermõõdu arvutamise valem? P=4·a
31. Kinnine kõvaerjoon, mille punktid asuvad ühest kindlast punktist samal kaugusel? ringjoon
32. Kolmnurk, mille kaks külge on ühepikkused? võrdhaarne kolmnurk
33. Ristküliku pindala arvutamise valem? S=a·b
34. Kolmnurga pindala valem? S=(a·b):2
35. Täisnurgast väiksem nurk? teravnurk
36. Kolmnurka moodustavad lõigud? kolmnurga küljed
37. Mitu korda on ringjoone pikkus suurem sama ringjoone diameetrist? ≈3,14 korda
38. Nurga suuruse mõõtevahend? mall
39. Kolmnurk, mille küljed on omavahel risti? täisnurkne kolmnurk
40. Ristküliku ümbermõõdu arvutamise valem? P=2·(a+b)
41. Täisnurgast suurem nurk? nürinurk
42. Ringjoone pikkuse arvutamise valem? C=πd=2πr
43. Täisnurkse kolmnurga lühemad küljed? kaatetid
44. Nurga suuruse mõõtühik? nurgakraad
45. Täisnurkse kolmnurga pikim külg? hüpotenuus
46. Sirge joon, millele on kindlate vahemike järele kantud arvud? arvkiir
47. Sirglõik, mis ühendab ristküliku kahte vastasnurka? diagonaal
48. Nurgad, mille on ühine haar ning mis koos moodustavad sirgnurga? kõrvunurgad
49. Kolmnurga ümbermõõdu arvutamise valem? P=a+b+c
50. Kolmnurga alust ja selle vastastippu ühendav sirglõik? kolmnurga kõrgus

 kujundid: QR Challenge

Question 1 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 2 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 3 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 4 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 5 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 6 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 7 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 8 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 9 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 10 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 11 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 12 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 13 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 14 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 15 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 16 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 17 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 18 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 19 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 20 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 21 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 22 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 23 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 24 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 25 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 26 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 27 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 28 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 29 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 30 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 31 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 32 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 33 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 34 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 35 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 36 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 37 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 38 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 39 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 40 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 41 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 42 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 43 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 44 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 45 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 46 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 47 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 48 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 49 (of 50)

 kujundid: QR Challenge

Question 50 (of 50)