PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Poolduikers

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Wie is de oprichter van scouting? (A. Robert Baden-Powell)(B. Stephen Hawking)(C. Werner Heisenberg)0
2.
3. In welk jaar werd in Nederland de eerste padvindersgroep opgericht?(A. 1899)(B. 1910)(C. 1920)0
4.
5. Waar werd de eerste scouting voor meisjes opgericht?(A. Amsterdam)(B. Londen)(C. Berlijn)0
6.
7. Welke soort scouts bestaan er binnen scouting?(A. Landscouts en waterscouts)(B. Waterscouts en luchtscouts)(C. Landscouts, waterscouts & luchtscouts)0
8.
9. Hoe heet de internationale bijeenkomst die iedere vier jaar gehouden wordt?(A. Jota)(B. Joti)(C. Jamboree)0
10.
11. Wie is de beschermvrouw van Scouting Nederland?(A. Koningin Maxima)(B. Prinses Amalia)(C. Prinses Beatrix)0
12.
13. In welk jaar is scouting st. Willibrord opgericht?(A. 1950)(B. 1960)(C. 1970)0
14.
15. Waar stond ons oude verenigingsgebouw?(A. Maria Gorettistraat)(B. Bij de broeders (Pannesheide))(C. Tussen de torenflats)0
16.
17. Hoe wordt onze jongste groep leden genoemd?(A. Bevers)(B. Scouts)(C. Pivo’s)0
18.
19. Hoe wordt onze oudste groep leden genoemd?(A. Bevers)(B. Explorers)(C. Voldrop)0
20.
21. Hoe oud ben je als je lid bent van de Explorers?(A. 4 – 7 jaar)(B. 11 – 14 jaar)(C. 14 – 17 jaar)0
22.
23. Hoe oud ben je als je lid bent van de roverscouts?(A. 7 – 11 jaar)(B. 17 – 21 jaar)(C. 21 jaar of ouder)0
24.
25. Wat betekent overvliegen?(A. Als je naar de volgende groep gaat)(B. Als je officieel lid wordt van scouting)(C. Als je geïnstalleerd wordt)0
26.
27. Welk sprookje is betrokken bij de wereld van de Welpen?(A. The Lion king)(B. Pocahontas)(C. Het Junglebook)0
28.
29. Wanneer vindt de jaarlijkse jota/joti altijd plaats?(A. Het eerste volle weekend van oktober)(B. Het tweede volle weekend van oktober)(C. Het derde volle weekend van oktober)0
30.
31. In welk jaar werd Kerkrade uiteindelijk weer Nederlands grondgebied?(A. 1816) (B. 1839)(C. 1857)0
32.
33. Hoeveel wijken telt Kerkrade (Eygelshoven mee geteld)?(A. 4)(B. 12)(C. 20)0
34.
35. Hoeveel inwoners telde Kerkrade op 1 november 2013?(A. 46.814)(B. 48.356)(C. 50.124)0
36.
37. Sinds welk jaar is Jos Som onze burgemeester?(A. 1994)(B. 2000)(C. 2004)0
38.
39. In welk jaar is de mijnschacht Nulland gebouwd?(A. 1907)(B. 1913)(C. 1919)0
40.
41. Waarvoor staat het beeld van d’r Joep symbool?(A. Voor de tweede wereldoorlog)(B. Voor de mijnwerkers)(C. Voor de carnaval)0
42.
43. Sinds wanneer staat d’r Joep op de markt van Kerkrade?(A. 1945)(B. 1953)(C. 1957)0
44.
45. In welk jaar werd het WMC voor het eerst in Kerkrade gehouden? (A. 1947)(B. 1951)(C. 1955)0
46.
47. Hoeveel jaar bestond abdij Rolduc in 2004?(A. 900)(B. 1000)C. 1100)0
48.
49. Wanneer werd Roda JC opgericht?(A. 1950)(B. 1957)(C. 1962)0
50.
51.
52. Hoeveel politieke partijen zijn er momenteel actief in Kerkrade?(A. 6)(B. 8)(C. 9)0
53.
54. Hoeveel Verpleeg & verzorgingshuizen telt Kerkrade?(A. 5)(B. 6)(C. 7)0
55.
56. Wat zijn de stadskleuren van Kerkrade?(A. Rood & wit)(B. Rood & geel)(C. Geel & wit)0
57.
58. De hoeveelste stadsprins werd er in 2014 uitgeroepen?(A. 70ste)(B. 77ste)(C. 78ste )0
59.
60. Wat is de meest bezochte attractie van kerkrade in 2013?(A. Continium)(B. Gaia Zoo)(C. Rolduc)0
61.
62. Op welke dag kun je in de gemeente Kerkrade in de ochtend gratis trouwen?(A. Maandag)(B. Dinsdag)(C. Vrijdag)0
63.
64. Je hebt een 15L tank met 200 bar perslucht, hoeveel lucht heb je beschikbaar?(A. 2000)(B. 3000)(C. 4000)0
65.
66. Hoeveel maal verplaatst het geluid zich onder water sneller dan in de lucht?(A. 2)(B. 4)(C. 6)0
67.
68. Welke fysica wet omschrijft drijven, zinken en stijgen?(A. Archimedes)(B. Dalton)(C. Boyle-Mariotte)0
69.
70. Wat is brilsqueeze?(A. Een duikbril die water doorlaat)(B. Een duikbril met aangepaste beglazing)(C. Bloeduitstortingen die veroorzaakt worden door een duikbril)0
71.
72. Om de hoeveel jaar moet in Nederland een duikfles gekeurd worden?(A. 3)(B. 5)(C. 10)0
73.
74. Wat is een PFO?(A. Een gaatje in het hart)(B. een gaatje in het longvlies)(C. Een gaatje in de longen)0
75.
76. Wat is een veiligheidstrap omschreven in het veiligheidsreglement van de NELOS?(A. Een pauze van 3 minuten tijdens de duik op 3 meter diepte)(B. Een pauze van 5 minuten tijdens de duik op 5 meter diepte)(C. Een pauze van 5 minuten tijdens de duik op 3 meter diepte)0
77.
78. Wat moet je altijd doen bij het stijgen?(A. Oren klaren)(B. Adem inhouden)(C. Uitademen)0
79.
80. Bij welke weersomstandigheden mag niet worden gedoken?(A. Bij meer dan zeegang 2)(B. Bij meer dan zeegang 3)(C. Bij meer dan zeegang 4)0
81.
82. De zeeën en oceanen zijn onderverdeeld in zones. Wat is de Bentische zone en wat is de Pelagiale zone?(A. De Bentische zone is de open zee en de Pelagiale zone de zeebodem)(B. De Bentische zonde is de zeebodem en de Pelagiale zone de open zee)(C. De Bentische zone is de zeebodem en de Pelagiale zone stromend water)0
83.
84. Wat wordt er bedoelt met thermocline laag?(A. Een troebele laag veroorzaakt door bloei in het water)(B. Een troebele laag veroorzaakt door duikers die stof hebben gemaakt)(C. Een troebele laag veroorzaakt door waterlagen van verschillende temperaturen)0
85.
86. Met een duikbril lijken alle voorwerpen onder water…?(A. 1/3 groter en ¼ dichterbij dan aan de oppervlakte)(B. ¼ groter en 1/3 dichterbij dan aan de oppervlakte)(C. Hetzelfde als aan de oppervlakte)0
87.
88. Wat veroorzaakt de pijn in de oren bij het dalen?(A. De druk in het binnenoor wordt te groot)(B. Het trommelvlies wordt naar buiten geplooid)(C. Het trommelvlies wordt naar binnen geplooid)0
89.
90. Aan welke druk wordt je op 30 meter diepte blootgesteld?(A. 3 bar)(B. 4 bar)(C. 5 bar)0
91.
92. Wanneer zijn de poolduikers opgericht (officieel ingeschreven bij de NOB)?(A. 1981)(B. 1982)(C. 1983)0
93.
94. Op welke leeftijdsgrens is de jeugdafdeling van de poolduikers vastgesteld?(A. 8 – 14 jaar)(B. 12 – 16 jaar)(C. 8 – 16 jaar)0
95.
96. Uit welke drie blokken bestaat het scubadoe programma?(A. Zwemmen, snorkelen, duiken)(B. Snorkelen, duiken, jeugdspecialisaties)(C. Snorkelen, duiken, reddingszwemmen)0
97.
98. Hoeveel verschillende niveaus kent het persluchtprogramma?(A. 2)(B. 3)(C. 4)0
99.
100. Hoeveel duikbrevetten bestaan er?(A. 5)(B. 6)(C. 7)0
101.
102. Hoeveel specialisaties kun je behalen als open water duiker?(A. 4)(B. 5)(C. 6)0

 Poolduikers: QR Challenge

Question 1 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 2 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 3 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 4 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 5 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 6 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 7 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 8 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 9 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 10 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 11 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 12 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 13 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 14 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 15 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 16 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 17 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 18 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 19 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 20 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 21 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 22 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 23 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 24 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 25 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 26 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 27 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 28 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 29 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 30 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 31 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 32 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 33 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 34 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 35 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 36 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 37 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 38 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 39 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 40 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 41 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 42 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 43 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 44 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 45 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 46 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 47 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 48 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 49 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 50 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 51 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 52 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 53 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 54 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 55 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 56 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 57 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 58 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 59 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 60 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 61 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 62 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 63 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 64 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 65 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 66 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 67 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 68 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 69 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 70 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 71 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 72 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 73 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 74 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 75 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 76 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 77 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 78 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 79 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 80 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 81 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 82 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 83 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 84 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 85 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 86 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 87 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 88 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 89 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 90 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 91 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 92 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 93 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 94 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 95 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 96 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 97 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 98 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 99 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 100 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 101 (of 102)

 Poolduikers: QR Challenge

Question 102 (of 102)