PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: 2b Nederlands/school

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Welke leesstrategie pas je toe als je het onderwerp van de tekst zoekt en wat doe je bij die strategie?orienterend lezen
2. Waarom moet je globaal lezen (eerste en laatste zin van elke alinea lezen) om de deelonderwerpen van een tekst te vinden?omdat de eerste of laatste zin een kernzin is met de belangrijkste info uit de alinea
3. Noem vier tekstverbanden met signaalwoord.Chron/ops/teg/toel/voorw/redeng/oorz/concl.
4. Waarmee leg je uit wat jouw mening is?/Wat doe je om iemand van jouw mening te overtuigen?argumenten (geven)
5. Noem twee dingen waaraan je herkent voor wat voor publiek (voor welke lezers) een tekst is bedoeld.onderwerp/bron/taalgebruik/lay-out
6. Waarom schrijven we spinnenweb met een n en spinnewiel zonder?omdat spinnen van spinnewiel van een werkwoord komt en dus geen mv op -en heeft
7. Wanneer bevat een zin geen hoofdletters?als de zin begint met cijfer en er verder geen namen in voorkomen.
8. Verbeter de volgende zin: Ik ga een lunch pakket klaar maken om mee te nemen op mijn strand wandeling van twee honderd kilo meter langs het duin gebied in Noord Holland.lunchpakket klaarmaken tweehonderd kilometer strandwandeling duingebied
9. Wat is/zijn de persoonsvorm(en) in de volgende zin? Als de kampioen straks arriveert, wordt hij door zijn fans toegejuigd.arriveert en wordt
10. Schrijf de volgende werkwoorden goed: Het ... (gebeuren) vaak dat eigenaars van door een orkaan ...(verwoesten) huizen ook nog eens worden ... (beroven).gebeurt verwoeste beroofd
11. Vul de werkwoorden goed in: Op het ... (winnen) lot is de hoofdprijs van tien miljoen gevallen, waardoor de schoonmaker voorgoed van zijn werkzaamheden ...(verlossen) is.winnende verlost
12. Wie zijn de belangrijkste personen hier op school voor een brugklasser en wat moet die weten van hen?teamleider, mentor, juniormentor, e-mailadressen, wanneer en waar ze zijn.
13. Welke schoolregels zijn voor jullie als leerling het belangrijkste?...
14. Welke plaatsen op school moet een leerling zeker weten te vinden?...
15. Wat moet een brugklasser zeker meenemen naar school?...
16. Welke docenten zijn het leukst en wie zou je aanraden aan nieuwe leerlingen om een swt bij te volgen of met problemen naartoe te gaan?...
17. Overig: Wat zou je aanraden aan andere/nieuwe leerlingen van deze school? Wat vind je zelf leuk/belangrijk/etc.? Heb je tips voor nieuwe leerlingen?...

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 1 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 2 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 3 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 4 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 5 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 6 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 7 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 8 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 9 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 10 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 11 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 12 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 13 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 14 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 15 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 16 (of 17)

 2b Nederlands/school: QR Challenge

Question 17 (of 17)