PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Scheikunde Herhalen H1

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Hieronder staan namen van mengsels en zuivere stoffen. Zeewater, gedestilleerd water, coca cola, zuurstof, zeezout, kristalsuiker. Geef bij elke naam aan of het om een mengsel of een zuiver stof gaat.mengsel,zuivere stof,mengsel,zuivere stof,mengsel,zuivere stof.
2. Wat is het verschil tussen een element en een verbinding?de moleculen van een element bestaan uit een soort atomen en de moleculen van een verbinding uit verschillende soorten atomen.
3. Wat is het verschil tussen een oplossing, suspensie en een emulsie?helder, vloeistof met vaste deeltjes. vloeistof met zwevende kleine druppels vloeistof
4. Hoe heet de volgende scheidingsmethoden? Filtreren, Destilleren, chromatogram.
5. Wanneer gebruik je de scheidingsmethode extraheren?als je een mengsel van twee vaste stoffen hebt.
6. Wat houd de wet van massabehoud in?stoffen reageren en ontstaan in een vaste massaverhouding.
7. Is dit goed of fout? Een proces is exotherm als de beginstoffen energie aan de omgeving afstaan.goed
8. Wat is het verschil tussen een fase overgang en een chemische reactie?beginstoffen blijven intact, beginstoffen veranderen van bouwstenen.
9. Welke energiediagram is exotherm en welke endotherm?a is exotherm en b is endotherm.
10. Welke 5 factoren bepalen de snelheid van een reactie?de soort stof, de temperatuur, de concentratie, de verdelingsgraad, een katalysator

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 1 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 2 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 3 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 4 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 5 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 6 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 7 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 8 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 9 (of 10)

 Scheikunde Herhalen H1: QR Challenge

Question 10 (of 10)