PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Schoolverlaters quiz

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Wat moet je doen bij LO?gym
2. Wat moet je doen bij AK?aardrijkskunde
3. In welke plaats staat het Sterrencollege?Haarlem
4. Wat betekent de afkorting HVC?Herbert Visschers College
5. Wat is een tussenuur? dan heb je geen les
6. Wat doet een mentor?speciale lor
7. Welk vak is nieuw op het voortgezet?wi ec verzorging maatschappijleer
8. Kun je met een vmbo-b advies naar het KSH? nee
9. Noem een school waar je met praktijk-advies naar toe kan gaan? linie, oosterhout
10. Wiskunde: Als a=3 en b=8 wat is dan c bij de volgende formule? b-a=c 5
11. Engels: Vertaal de volgende zinnen: Be nice to spiders, feed crocodiles, talk to a tiger and pretend he smileswees aardig voor spinnen, voer de krokodillen, praat tegen de tijger en doe net of hij lacht.
12. Engels: noem 4 verschillende kledingstukken in het Englsh! bijv t-shirt, pants, jeans, bikini
13. Wat kun je vinden in de mediatheek? boeken en computers
14. Waar heb je een passer voor nodig? om cirkels te maken
15. Met welk ding meet je hoeveel graden een hoek heeft? geodriehoek
16. Hoeveel uur moet je in de brugklas minimaal naar school?1040
17. Hoeveel jaar zit je op school als je naar de HAVO gaat en niet blijft zitten? 5
18. Hoe heet het vak dat op de basisschool spelling en taal heet? Nederlands

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 1 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 2 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 3 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 4 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 5 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 6 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 7 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 8 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 9 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 10 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 11 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 12 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 13 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 14 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 15 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 16 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 17 (of 18)

 Schoolverlaters quiz: QR Challenge

Question 18 (of 18)