PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Independence day

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Jakie państwa dokonały rozbiorów Polski ?Rosja, Prusy, Austria
2. Na ile lat Polska zniknęła z mapy Europy? 123
3. Proces polegający na zniemczeniu narodu polskiego to ?germanizacja
4. Kto walczył u boku Kościuszki pod Racławicami ? kosynierzy
5. kiedy wybuchła I woja światowa?1914
6. Kto jest autorem hymnu Polski?Józef Wybicki
7. Jak nazywał się pierwotnie hymn Polski ?Mazurek Dąbrowskiego
8. Kiedy obchodzimy święto odzyskania niepodległości?11 listopada
9. Kto dowodził powstaniem Styczniowym ? Romuald Traugutt
10. Jak nazywał się naczelny wódz odradzającej się Polski ? Józef Piłsudski
11. Uzupełnij tekst : Jeszcze Polska nie zginęla ...my żyjemykiedy
12. Rosjanie stosowali politykę polegającą na wprowadzeniu języka rosyjskiego do szkół i urzędów czyli stosowali politykę ..?rusyfikacji
13. Data I rozbioru to ?1772
14. Data II rozbioru to ? 1793
15. Data III rozbioru to ?1795

 Independence day: QR Challenge

Question 1 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 2 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 3 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 4 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 5 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 6 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 7 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 8 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 9 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 10 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 11 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 12 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 13 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 14 (of 15)

 Independence day: QR Challenge

Question 15 (of 15)