PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Historia 1b - Världshistorien

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. 1. Hur gammal är jorden?4600 miljoner år
2. 2. De första städerna uppstod vid detta naturfenomen?Vatten
3. 3. Vad var den neolitiska revolutionen?förändringen från jägare och samlare till jordbruksamhälle?
4. 4. Vad kallas den människorasen som var färdigutvecklade för 200 000 år sedan? Samma som vi är idag?Homosapiens
5. 5. I vilket område sker de viktigast händelserna i antiken?Medelhavet
6. 6. Vilken stadsstat under antiken hade demokrati?Aten
7. 7. Vilken historisk aktör förvandlade Romarriket från en republik till ett kejsardöme? Julius Ceasar
8. 8. Vad skedde i Paris 14 juli 1789? Franska revolutionen
9. 9. Var blev Napoleon besegrad? Waterloo
10. 10. Vad var den stora förändringen efter amerikanska revolutionen? Att USA blir ett land utan monarki
11. 11. När gjorde Columbus sin första resa? 1492
12. 12. Vilken svensk kung skjuten till döds den 30/11 1718? Karl XII
13. 13. Vad gjorde drottning Kristina som chockerade svenskarna när hon hade avsagt sig kronan? Hon blev katolik
14. 14. Vad betyder begreppet industriell revolution? Förändring från jordbrukssamhälle till industrisamhälle
15. 15. Vad betyder ordet urbanisering? Att människor flyttar från landsbygden till städerna
16. 16. Vad heter den uppfinning som James Hargreaves skapade på 1700-talet som gjorde att vävandet blev effektivare? Spinning Jenny
17. 17. På vilket sätt bidrog Gavrilo Princip till första världskriget? Sköt Franz Ferdinand
18. 18. Vad är "svarta handen"? En serbisk underrättelsetjänst
19. 19. Varför drog sig Ryssland ur första världskriget 1917? Revolution
20. 20. Vilket år slutade första världskriget? 1918
21. 21. Vilket år börjande andra världskriget? 1939
22. 22. Sovjetunionen vann ett avgörande slag mot Axelmakterna. Vilket? Stalingrad
23. 23. Vad hette icke-aggressionspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen? Molotov-Ribbentrop
24. 24. Vad kallades perioden efter Andra Världskriget? Kalla kriget

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 1 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 2 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 3 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 4 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 5 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 6 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 7 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 8 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 9 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 10 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 11 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 12 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 13 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 14 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 15 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 16 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 17 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 18 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 19 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 20 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 21 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 22 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 23 (of 24)

 Historia 1b - Världshistorien : QR Challenge

Question 24 (of 24)