PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Punto Punto Twee

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. kreet waarmee je aangeeft dat je blij bentHoera
2. bekent persoon met wie dweept, aaanbididool
3. water in een vaste toestandijs
4. vier bij elkaar horende kaarten in een gezelschapsspel met kaartenkwartet
5. chemisch symbool: Pblood
6. cocktail van rum, limoensap, rietsuiker, spuitwater, munt en ijsmojito
7. Leden van een volk of groep die geen permanente woonplaats hebben maar rondtrekkennomaden
8. onze vorige koningAlbert II
9. een vrijwilliger die een hulpbehoevende eenzame of zieke medemens steunt.buddy
10. Christelijk feest, voor het begin van de vastentijdCarnaval
11. rode, gele, of groene vrucht met binnenin rijen witte zaadjespaprika
12. indeling van een toetsenbordqwerty
13. uitwisseling van informatie en geruchten over priv├ęzaken van afwezige anderenroddel
14. uiting van vreugde met een hartelijke harde lachschaterlach
15. oud tv programma voor kinderen dat terug op tv wordt afgespeeldTik Tak
16. bestanden beschikbaar stellen bvb op een website, op smartschooluploaden
17. barbaarse vernielzucht, handelingen van hangjongerenvandalisme
18. Vlaamse krant die het nieuws in een eenvoudige Nederlandse taal brengtwablief
19. de onbekendex
20. Engelse lengte maatyard
21. Een langgerekte, ondiepe geul op het strand, evenwijdig met de kustlijn verlopend.zwin
22. groot bruin dier met een bult op de rugdromedaris
23. het hormoon dat rode bloedcellen aanmaaktepo
24. bedrog, hetgeen door bedrog is tot stand gekomenfraude
25. gellgekleurd duur edel metaalgoud
26. planten die groeien waar je niet wilt dat ze groeienonkruid

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 1 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 2 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 3 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 4 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 5 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 6 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 7 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 8 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 9 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 10 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 11 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 12 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 13 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 14 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 15 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 16 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 17 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 18 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 19 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 20 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 21 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 22 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 23 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 24 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 25 (of 26)

 Punto Punto Twee: QR Challenge

Question 26 (of 26)