PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Hydrostatický tlak

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Jak se jmenuje naše škola?ZŠ Dr. E. Beneše
2. Vyhledej v tabulkách hustotu benzínu a zapiš pomocí značek.2
3. Vyhledej v tabulkách hustotu rtuti a zapiš pomocí značek.3
4. Udělej zápis tohoto příkladu: Jak velký je hydrostatický tlak u dna plaveckého bazénu v hloubce 4 m?4
5. Udělej zápis tohot příkladu: Hydrostatický tlak u dna válcové nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 m2. Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno? 5
6. Vypočítej tento příklad: Čech Martin Štěpánek se v květnu 2003 stal držitelem světového rekordu, když se na volném moři na Kypru ponořil jen s ploutvemi do hloubky 93 m na 3 minuty a 34 sekund. Vypočítej, jaký hydrostatický tlak na něj v této hloubce působil.6
7. Vypočítej hydrostatický tlak krve v prstech u nohy člověka, který je vysoký 180 cm. Krev má přibližně stejnou hustotu jako voda.7
8. Napiš vzorec pro výpočet hydrostaického tlaku a napiš, co v něm jednotlivá písmenka znamenají.8

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 1 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 2 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 3 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 4 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 5 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 6 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 7 (of 8)

 Hydrostatický tlak : QR Challenge

Question 8 (of 8)