PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Anatomi 10 G

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Süperior Üst, üst tarafta olan
2. İnferior Alt, alt tarafta olan
3. Anterior Ön, ön tarafta bulunan
4. Posterior Arka, arkada bulunan
5. Dexter Sağ, median düzleme göre sağdaki
6. Sinister Sol, median düzleme göre soldaki
7. Median Orta, ortada bulunan
8. İntermedius İki oluşum arasında
9. Lateral Dış, dış yan median düzleme uzak
10. Medial İç taraf, median düzleme yakın
11. Dorsal Sırt taraf, sırta ait
12. Ventral Önde, ön tarafta, karına ait
13. Centralis Merkez
14. Perifer Merkezden uzakta, uç
15. Apicalis(Apex) Tepe, üst kısım
16. Basalis(basis) Taban
17. Superfacialis Yüzeysel
18. Profundus Derin
19. Cranialis Baş tarafında
20. Cauidalis Ayak tarafında
21. İnternus İç
22. Externus Dış
23. Proximal Merkez ya da gövdeye yakın
24. Distal Merkez ya da gövdeye uzak
25. Horizontal Yatay
26. Vertical Dikey
27. Transvers Enlemesine
28. Ren böbrek
29. Kardio kalp
30. Arter atardamar
31. Gaster mide
32. kardiyovasküler Kalp ve damarla ilgili.
33. Appendix kör bağırsağın uzantısı,
34. ectomy ameliyatla alma, çıkarma.
35. Onkoloji Kanser (tümör) bilimi.
36. Humerus Kol kemiği
37. Kosta Kaburga
38. ligament Bağ
39. Ovum Kadın üreme hücresi
40. Atrium(atriyum) Kalbin kulakcıkları
41. Radiks Kök
42. Apex Uç, tepe
43. Cervix Boyun
44. Spermatozoa Erkek üreme hücresi
45. Cancer (kanser) Kötü huylu tümör
46. Kolera Ağır bağırsak enfeksiyonu
47. Gastrik Mide ile ilgili
48. Guatr Troid bezinin büyümesi
49. Gonad Er bezi, cinsiyet bezi
50. jermisid Mikrop öldürücü madde.
51. anoreksi Yiyememe durumu.
52. dispne Güç solunum.
53. Sistol kalp kasının kasılma devresi.
54. Hiper Yüksek.
55. Adrenal Böbreğin yanında.
56. Antebrachium Ön kol.
57. Bilateral iki taraflı.
58. Circum Çevresinde.
59. Endocardium Kalbin iç yüzünü saran zar.
60. Ekspirasyon Soluk verme.
61. Pericard Kalp çevresinde
62. Prevertebral Omurga önü.
63. transfüzyon Damar yoluyla kan verme, kan nakli.
64. anüri İdrar kesilmesi.
65. antipiretik Ateş düşüren.
66. dejenerasyon Dokuların bozulması.
67. dislokasyon Çıkık yerinden ayrılma.
68. disüri Ağrılı idrar yapma.
69. infertil Verimsizlik, kısırlık.
70. irreversibl Geriye dönüşü olmayan.
71. obstruksiyon Engel, tıkama.
72. psödo Sahte, yalancı.
73. menenjit beyin zarı iltihabı.
74. Sinüzit sinus iltihabı.
75. Nefrit böbrek iltihabı.
76. Tüberküloz verem hastalığı.
77. Tonsillektomi Bademciklerin ameliyatla çıkarılması.
78. Ultrasonografi Ses dalgaları yansımasının çizelge hâlinde kaydedilmesi.
79. Endoskop İçi boş organları incelemeye yarayan ucu ışıklı alet.
80. Hücre Canlı organizmayı oluşturan en küçük ve işlevsel birim

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 1 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 2 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 3 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 4 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 5 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 6 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 7 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 8 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 9 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 10 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 11 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 12 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 13 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 14 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 15 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 16 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 17 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 18 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 19 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 20 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 21 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 22 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 23 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 24 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 25 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 26 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 27 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 28 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 29 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 30 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 31 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 32 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 33 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 34 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 35 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 36 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 37 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 38 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 39 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 40 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 41 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 42 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 43 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 44 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 45 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 46 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 47 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 48 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 49 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 50 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 51 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 52 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 53 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 54 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 55 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 56 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 57 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 58 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 59 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 60 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 61 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 62 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 63 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 64 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 65 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 66 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 67 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 68 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 69 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 70 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 71 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 72 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 73 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 74 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 75 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 76 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 77 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 78 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 79 (of 80)

 Anatomi 10 G: QR Challenge

Question 80 (of 80)