PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Zadania na rozgrzewkę

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. 1. Wymień cztery typy osobowości. Wszystkie odpowiedzi na pytania zamieść w jednym poście na FB (grupie z PP)Powodzenia!
2. 2. Co oznacza skrót PKB per capita? Odpowiedź zamieść na stronie grupy z PPPowodzenia!
3. 3. Co oznacza skrót RPP?Powodzenia!
4. 4. Kto jest prezesem NBP?Powodzenia!
5. 5. Ile wynosi najniższa płaca krajowa?Powodzenia!
6. 6. Wymień trzy sposoby motywowania pracowników.Powodzenia!
7. 7. Co To jest RRSO?Powodzenia
8. 8. Wymień trzy kamienie milowe transformacji Polskiej Gospodarki.Powodzenia!
9. 9. Jakie składki wchodzą w skład ubezpieczenia społecznego?Powodzenia!
10. 10. Co to jest popyt na rynku pracy?Powodzenia!
11. 11. Czym różnią się kompetencje twarde od miękkich?Powodzenia!
12. 12. Co to jest globalizacja?Powodzenia!
13. 13. Kolejne zadanie (link i kod) znajdziesz w szkolnej przestrzeni Memów!Powodzenia!

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 1 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 2 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 3 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 4 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 5 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 6 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 7 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 8 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 9 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 10 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 11 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 12 (of 13)

 Zadania na rozgrzewkę: QR Challenge

Question 13 (of 13)