PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. 1. Leia ja kirjuta välja algarvud:1,2,6,5,8,9,7,12,15,11,21,23,27,54,57,131
2. 2. Taanda murrud: 300/493, 1680/2640, 1250/16252
3. 3. Teisenda mõõtühikud: 3h59min =__min, 5625 kg =__t, 1075 senti =__eurot3
4. 4. Hinda vastust ja aseta koma õigesse kohta:18,4 x 27,1 = 4986,4 7,9 x 0,2 = 15,84
5. 5. Leia protsent: 24% on 72, 42% on 6,3, 375% on 5255
6. 6. Kasutades viit kahte ja tehtemärke kirjuta arv 7(2 + 2) · 2 - 2 : 2
7. 7. Arvuta: 1428 : 7 - 4 · (68 - 59) + 32200
8. 8. Väravast trepini viib jalgtee pikkusega 16 meetrit. Isa tahab istutada kahele poole teed iga kahe meetri tagant arooniapõõsa. Mitu põõsast on selleks tarvis?Kui esimene põõsas istutada 2 m kaugusele väravapostist, siis on vaja 14 põõsast
9. 9. Lehm on 10 meetri pikkuse keti otsas. Kas ta saab süüa heinu kuhjast, mille kaugus lehmast on 22 meetrit?Põhjenda oma vastustKui keti teine ots on vaiaga maa külge kinnitatud, siis ei saa. Kui keti teine ots on lahti, siis saab küll.
10. 10. Arvuta. 879 · 98 =__, 675 · 980=__10
11. 11. Leia ruudu ümbermõõt ja pindala, kui ruudu külg on 4 cm.11
12. 12. Arvuta.687 717 - 513 602 =__, 56 241 + 63 752 =__12
13. 13. Üks kilogramm õunu maksab 3 krooni. Mitu krooni maksab 2,5 kg õunu?13
14. 14. Tiia ja Ülle asuvad teineteisest 90 m kaugusel. Kui kaugel asuvad nad teineteisest siis, kui kumbki jookseb 30 m teisele lähemale?14
15. 15.Koosta ise ülesanne õpilaste kaalumisest, kus tuleb liita 38 ja 7, summast lahutada 4.15
16. 16.Tünn koos veega kaalub 55 kg. Tühi tünn kaalub 8 kg. Mitu liitrit vett on selles tünnis? 1 liiter vett kaalub 1 kg16
17. 17.Isa kinkis Mallele jõuluks tinast loomi: 3 lehma, 6 hobust, 8 siga, 5 lammast. Mitu jalga on kõigil neil loomadel kokku?17
18. 18.Uude koolimajja toodi 403 koolilauda ja nende juurde 642 tooli. Mitu tooli on veel vaja tuua, kui iga laua juurde kuulub 2 tooli?18
19. 19.Väikelinna elanikest on Internetti kasutanud 3625 inimest, mis moodustab 29% kogu linna elanikkonnast. Palju on selles väikelinnas elanikke?19
20. 20.VI klassis on 32 õpilast, nendest 20 on tüdrukud. Mitu protsenti on klassis tüdrukuid ja mitu protsenti poisse?20

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 1 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 2 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 3 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 4 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 5 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 6 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 7 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 8 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 9 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 10 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 11 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 12 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 13 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 14 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 15 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 16 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 17 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 18 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 19 (of 20)

 QR-koodijaht matemaatikas 6. klassile: QR Challenge

Question 20 (of 20)