PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Skłodowska Quest

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. 1.Kiedy urodziła się Maria? 7 listopad 1867
2. 2. Ile Maria zna języków obcych? 5
3. 3. Jaki herb posiadała rodzina Skłodowskich? Topór
4. 4.Gdzie wyjechała na studia? Sorbona w Paryżu we Francji
5. 5. Ile rodzeństwa miała Maria? czworo
6. 6. Jak rodzina nazywała Marię? Maniusia
7. 7. Jak nazywał się mąż Marii? Pierre
8. 8. W którym roku Maria pierwszy raz otrzymała nagrodę Nobla? 1903
9. 9. Jak miały na imię córki Marii? Irena i Ewa
10. 10. Jak nazywa się pierwszy pierwiastek promieniotwórczy, który Maria odkryła wraz z mężem? polon
11. 11. Jaki był powód śmierci męża Marii? wypadek uliczny
12. 12. W jakim mieście Maria buduje Instytut Radowy? Paryż
13. 13. Z jakiego powodu Maria musiała zamknąć Instytut Radowy? I wojna światowa
14. 14. W jaki sposób Maria pomagała żołnierzom podczas wojny? wyposażyła samochody w aparaturę rentgenowską
15. 15. Na jaką chorobę zmarła Maria? białaczkę
16. 16. Gdzie została pochowana? w Sceaux

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 1 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 2 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 3 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 4 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 5 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 6 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 7 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 8 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 9 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 10 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 11 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 12 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 13 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 14 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 15 (of 16)

 Skłodowska Quest: QR Challenge

Question 16 (of 16)