PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Cwis Creuddyn

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Faint o sgwariau sydd ar fwrdd Monopoly?40
2. Pa ffrwyth ydi Cox Orange Pippin?Afal
3. Faint o streipiau sydd gan past dannedd Aquafresh?3
4. Beth sydd yn fath o gar a buwch?limousin
5. Pa air yn y dyddiadur Cymraeg sydd wedi ei sillafu yn anghywir?anghywir
6. Beth ydi enw canol Rupert The Bear?The
7. Faint o ser sydd ar fflag Seland Newydd?4
8. Pwy yw rheolwr tim pel droed dynion Cymru?Ryan Giggs
9. Faint o nodau du sydd mewn octif?5
10. Beth yw cyfenw Ross o'r rhaglen Friends?Geller
11. Beth yw cyfenw Rachel o'r rhaglen Friends?Green
12. Beth yw cyfanswm yr holl ddotiau ar ddeis arferol?21
13. Pwy yw arlywydd America?Donald Trump
14. Ar liniadur (laptop) faint mor hir yw'r gair hiraf y gallwch sgwennu yn defnyddio y linnell uchaf yn unig? (gair saesneg a defnyddio llythrennau ddwywaith)10
15. Beth sydd yn fath o gar a chwaraeon?Golf / Polo
16. Beth yw'r rhif mwyaf 3 digit?999
17. Pa glwb mae Gareth Bale yn chwarae pel droed?Real Madrid
18. Prifddinas pa wlad yw Budapest?Hwngari
19. Mewn gem bel droed faint o bobl sydd AR y cae pan mae'r gem yn dechrau?23
20. Pa wlad mae Patagonia?Ariannin
21. Wrth adio y rhifau i gyd faint o gloch fydd hi?5 munud wedi unarddeg

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 1 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 2 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 3 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 4 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 5 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 6 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 7 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 8 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 9 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 10 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 11 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 12 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 13 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 14 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 15 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 16 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 17 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 18 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 19 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 20 (of 21)

 Cwis Creuddyn: QR Challenge

Question 21 (of 21)