PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Personen- en familierecht

Created using the ClassTools QR Treasure Hunt Generator

Teacher Notes

A. Prior to the lesson:

1. Arrange students into groups. Each group needs at least ONE person who has a mobile device.

2. If their phone camera doesn't automatically detect and decode QR codes, ask students to

3. Print out the QR codes.

4. Cut them out and place them around your class / school.


B. The lesson:

1. Give each group a clipboard and a piece of paper so they can write down the decoded questions and their answers to them.

2. Explain to the students that the codes are hidden around the school. Each team will get ONE point for each question they correctly decode and copy down onto their sheet, and a further TWO points if they can then provide the correct answer and write this down underneath the question.

3. Away they go! The winner is the first team to return with the most correct answers in the time available. This could be within a lesson, or during a lunchbreak, or even over several days!


C. TIPS / OTHER IDEAS

4. A detailed case study in how to set up a successful QR Scavenger Hunt using this tool can be found here.


Questions / Answers (teacher reference)

Question

Answer

1. Wat is de afkorting van de belangrijkste rechtsbron voor het personen- en familierecht?BW
2. Binnen hoeveel dagen na de bevalling moet er aangifte van geboorte worden gedaan? Schrijf antwoord voluitdrie
3. Wie is bevoegd, maar niet verplicht tot aangifte van geboorte?moeder
4. Artikel 1:17 BW noemt en aantal registers van de burgerlijke stand. Het boek noemt deze ook. Welk register noemt de wet in artikel 1:17 als eerste?geboorten
5. Wanneer gehuwde echtgenoten geen naamskeuze maken, wiens naam krijgt een eerste kind dan automatisch?vader
6. Welke naam wordt geregeld in artikel 1:4 BW?voornaam
7. Hoe noemen we het wanneer een minderjarig kind voor bepaalde rechtshandelingen handelingsbekwaam wordt verklaart?Handlichting
8. In een aantal gevallen is iemand die nog geen 18 jaar is, toch al bevoegd om bepaalde overeenkomsten te sluiten. Welke noemt het boek op pagina 27?arbeidsovereenkomst
9. Hoe noemt de wet in artikel 1:233 personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt?Gebruik het zwart gedrukte woordje bij dit artikelminderjarigheid
10. Welke vorm: curatele, beschermingsbewind of mentorschap leidt tot handelingsonbekwaamheid?curatele
11. Welke samenlevingsvorm is niet in het BW geregeld?samenwonen
12. Hoe heet het beding dat heel vaak in huwelijkse voorwaarden (zie ook artikel 1:132 en verder) wordt opgenomen?verrekenbeding
13. Welke vorm van ouderschap is in artikel 1:227 BW opgenomen?adoptie
14. Jan wordt geboren. Ouders zijn Peter en Marieke. Zij zijn niet getrouwd. Wie heeft automatisch het gezag over Jan?Marieke
15. Jan wordt geboren. Ouders zijn Peter en Marieke. Zij hebben een geregistreerd partnerschap.Wie heeft/hebben automatisch het gezag over Jan?Peter, Marieke, beide?beide

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 1 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 2 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 3 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 4 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 5 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 6 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 7 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 8 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 9 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 10 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 11 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 12 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 13 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 14 (of 15)

 Personen- en familierecht: QR Challenge

Question 15 (of 15)